Úvod

Práva čitateľa podľa Daniela Pennaca

právo nečítať
právo preskakovať strany
právo nedočítať knihu
právo znovu si ju prečítať
právo čítať čokoľvek
právo na bovarizmus (choroba, ktorá sa prenáša textom) prežívať radosť smútok hrdinov
právo čítať kdekoľvek
právo paberkovať (prečítať si len krátku pasáž, citát podľa chuti)
právo čítať nahlas
právo mlčať